ของเรา กำลังมองหาผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก

เป็นแบรนด์กาแฟชั้นนำของเวียดนาม ผลิตภัณฑ์กาแฟของเราได้ตัวแทนจำหน่ายหลายรายไว้วางใจและให้ความร่วมมือ บนพื้นฐานของความสมดุลทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย TNI หวังว่าจะได้ร่วมงานกับตัวแทนจำนหน่ายและร้านค้าปลีกในระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...


เรากำลังมองหาพันธมิตรที่มีมาตรฐานต่อไปนี้:

  • มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ
  • จำนวนร้านค้า
  • ประสบการณ์การจำหน่ายกาแฟ
  • คำนวณ คาดการณ์ยอดขายได้

สนับสนุนตอบคำถามของคุณและการลงสมัครเป็นพันธมิตรของ TNI:

เรามีสายด่วนตลอด 24/7 (+84) 1900-588878
Email cs@tnicorporation.com

Please upgrade IE 8+, Download here