พวกเราผูกพันกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความสมดุลระหว่างกำไรธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์อีกทั้ง ตลาดและชุมชน
พวกเราวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจเพราะพวกเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าและยั่งยืนเพื่อให้ประสบความสำเร็จอีกต่อไป

หน้าที่กับบุคลากร

พวกเราขอตั้งมั่นว่าจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและมีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

หน้าที่กับสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความกังวลสูงสุดในกิจกรรมการผลิตของธุรกิจของเรา

หน้าที่กับลูกค้า

พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า(

หน้าที่กับชุมชน

พวกเรารับประกันคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบที่เราทำงานของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม


Please upgrade IE 8+, Download here