Career

Join us, the number one Vietnamese coffee company as we take you through a rewarding journey to expand our brands internationally. At TNI, there are opportunities to shape your career as you work with the brands and the people that drives our business. 

5 reasons you should choose TNIto devolop career 

 • 1TNI prides itself on personal development, learning, mentoring and knowledge sharing
 • 2We offer attractive rewards and benefits packages to qualified professionals.
 • 3Work with the number one Vietnamese coffee company that continuously strives to grow globally.
 • 4Our people at TNI comes from diverse cultural backgrounds. We respect and care for our people, earning trust from each other, synergizing to create sustainable growth.  
 • 5Share the love for an authentic Vietnamese coffee culture to the world.

We are looking for the qualified candidates to join our company for the position as follows:

Nhân viên bán hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Viếng thăm khách hàng theo qui định của công ty;
 • Kiểm tra hàng tồn, lấy đơn hàng, làm branding/trưng bày khi thăm viếng khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng;
 • Mở rộng mạng lưới phân phối theo KPI đã giao của từng kênh phân phối, lấy đơn hàng để tạo sản lượng bán ra cho Nhà phân phối;
 • Lên kế hoạch dự báo bán hàng & tồn kho cho phù hợp;
 • Tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng;
 • Cập nhật dữ liệu khách hàng theo biểu mẫu qui định;

Please upgrade IE 8+, Download here