cung-cap-day-du-cac-kien-thuc-ve-barista-102.jpg

Cung cấp đầy đủ các kiến thức về Barista

Hoàn thành khóa học Barista của TNI, học viên hoàn toàn tự tin để pha chế những ly cà phê nghệ thuật thơm ngon, có cơ hội làm việc tại chuỗi cà phê lớn của TNI hoặc khởi nghiệp kinh doanh các mô hình cà phê.
cung-cap-cac-ky-nang-can-thiet-cho-mot-nguoi-barista-chuyen-nghiep-233.jpg

Cung cấp đầy đủ các kiến thức về Barista

Hoàn thành khóa học Barista của TNI, học viên hoàn toàn tự tin để pha chế những ly cà phê nghệ thuật thơm ngon, có cơ hội làm việc tại chuỗi cà phê lớn của TNI hoặc khởi nghiệp kinh doanh các mô hình cà phê.
cung-cap-kien-thuc-ve-cac-loai-ca-phe-234.jpg

Cung cấp đầy đủ các kiến thức về Barista

Hoàn thành khóa học Barista của TNI, học viên hoàn toàn tự tin để pha chế những ly cà phê nghệ thuật thơm ngon, có cơ hội làm việc tại chuỗi cà phê lớn của TNI hoặc khởi nghiệp kinh doanh các mô hình cà phê.
cung-cap-cong-thuc-dinh-luong-chuan-nguyen-tac-va-bi-quyet-cua-barista-235.jpg

Cung cấp đầy đủ các kiến thức về Barista

Hoàn thành khóa học Barista của TNI, học viên hoàn toàn tự tin để pha chế những ly cà phê nghệ thuật thơm ngon, có cơ hội làm việc tại chuỗi cà phê lớn của TNI hoặc khởi nghiệp kinh doanh các mô hình cà phê.
huong-dan-trang-tri-thuc-uong-236.jpg

Cung cấp đầy đủ các kiến thức về Barista

Hoàn thành khóa học Barista của TNI, học viên hoàn toàn tự tin để pha chế những ly cà phê nghệ thuật thơm ngon, có cơ hội làm việc tại chuỗi cà phê lớn của TNI hoặc khởi nghiệp kinh doanh các mô hình cà phê.
Lớp học ít học viên, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, cùng phương pháp suy luận sáng tạo. Chính sách ưu đãi về học phí cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn

Please upgrade IE 8+, Download here