Chúng tôi luôn gắn với định hướng phát triển vững bền qua sự cân bằng lợi nhuận, việc làm, sản phẩm đối với thị trường và cộng đồng. Chúng tôi đặt phát triển bền vững làm yếu tố trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi tin rằng điều đó sẽ làm tăng thêm giá trị và đảm bảo cho những thành công tiếp theo.

Trách nhiệm đối vớiNhân viên

Chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì một môi trường làm việc công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên

Trách nhiệm đối vớimôi trường

Bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi

Trách nhiệm đối vớikhách hàng

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng và giá cả tốt nhất

Trách nhiệm đối vớicộng đồng

Chúng tôi đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân viên và cộng đồng xung quanh nơi chúng tôi làm việc

Hoạt động CSR


Please upgrade IE 8+, Download here